ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ2023-04-30T23:00:21+02:00

НУУБ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

Националната установа универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски” со своето 65 годишно постоење многу придонесе за културното живеење не само во градот Битола каде што е лоцирана, туку и на [...]

ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД – ОХРИД

Хидробиолошкиот завод спаѓа во редот на најстарите научни установи, формиран  уште во далечната 1935 година како единствена научна институција од ваков вид на поширокиот Балкански простор. Со основањето на [...]

ЈНУ Институт За Старословенска Култура – Прилеп

Институтот за старословенска култура од Прилеп, основан во 1979 година, претставува единствена научна установа од ваков вид во земјата. Во почетокот , научно-истражувачката работа е организирана во повеќе одделенија: [...]

Go to Top