Основни информации2023-05-01T13:25:54+02:00

За универзитетот

Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, познат со акронимот УКЛО, е вториот државен универзитет во Република Северна Македонија, најзначајна установа од областа на високото образование [...]

Историјат

Во минатото започнува иднината.... Основањето на вториот македонски универзитет и неговиот досегашен развој претставува значаен момент  во образовниот,  научниот  и културниот  развој на современото македонско [...]

Мисија и визија

Универзалната мисија на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, се состои во генерирање на знаење и наука како и создавање и негување на културни вредности [...]

УКЛО низ бројки

УКЛО низ бројки   СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ   10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки   СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2022/2023) [...]

Go to Top