Хоризонт 2020

Хоризонти 2020 Програмата е програма на ЕУ за истражување и иновации,  за којашто се обезбедени вкупно 80 милијарди евра, за периодот од 7 години (2014-2020г). Програмата претставува продолжение на ЕУ Рамковната програма за развој и иновации (ФП), односно нејзино надополнување со нови мерки се со цел надминување на бариерите во создавањето заеднички и единствен пазар на знаења, истражување и иновации, со што ќе се овозможи понатамошен развој на Европската област на истражување. Три главни области/теми опфаќа оваа Програма: Извонредност во Наука, Водство во индустријата и Општествени предизвици.

Официјален линк на Програмата: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Список со национални контакт лица за Хоризонти2020:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

Преглед на проекти реализирани на УКЛО во рамки на Хоризонти2020 и ФП6, ФП7 (Преземи)

Процедура на УКЛО за поддршка и реализација на проекти (Преземи)