Во рамки на законската обврска, предвидена со членот 107 од Законот за високото образование, за обезбедување процедури за борба против корупција и заштита на личните податоци на УКЛО, Универзитертскиот сенатот донесе Одлука за избор на овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО.

Овластено лице за прием на пријави за корупција:

проф. д-р Катерина Крстевска – Савовска, Факултет за безбедност – Скопје (Одлука од Сенат)

тел. 070 276 385

korupcija@uklo.edu.mk

Повеќе: Правилник за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО