Студенти2023-05-07T00:04:53+02:00

УКЛО Тривиум

УКЛО тривиум Петнаесет студенти од неколку единици на УКЛО учествуваа на третиот по ред натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ, на тема: Quo vadis, студенту?  Правата на студентите [...]

Универзитетско студентско собрание

Универзитетското студентско собрание е тело на универзитетот во кое членуваат претставници на студентите. Универзитетското студентско собрание ги штити интересите на студентите, учествува преку свои [...]

Go to Top