ПОВИК ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (зимска сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (зимска сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

Датум на одржување: 03.02.2024 (Сабота)

Преземи агенда за Сесија 1 (модератор: проф. д-р Ванѓелица Јовановска) тука, линк за приклучување:                meet.google.com/bmj-wcyb-gkm

Преземи агенда за Сесија 2 (модератор проф. д-р Весна Книгхтс) тука, линк за приклучување:                                meet.google.com/eci-zvew-aot

Преземи агенда за Сесија 3 (модератор: проф. д-р Никола Крстаноски) тука, линк за приклучување: meet.google.com/sps-akuw-ing