Почетна/Програми, стипендии, грантови

Програми, стипендии и грантови

Отворен е повик во рамките на Open Climate Fellowship Program, за доделување стипендии наменети за седум (7) соработници (истражувачи, активисти, едукатори и сл.), заинтересирани за соработка и учество во активности за поддршка на климатските активности.

Повикот е отворен до 11.12.2022г.

Подетални информации достапни на линкот: https://open-climate.org/fellowship/

Стипендии Ежен Јонеску на Романската влада

Програмата Ежен Јонеску на Романското министерство за надворешни работи, во координација со Агенцијата на франкофонските универзитети (AUF) го отвори повикот за аплицирање за стипендии за истражувачи, на докторско и пост-докторско ниво за 2022-2023, за периодот од 1 мај до 31 јули 2023 и рок за пријавување во AUF најдоцна до 20 ноември 2022, 11:00 часот (GMT+2).

Повеќе информации може да се добијат на: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-canidadatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidatures-2022-2/

Отворен повик за Меѓународната летна школа на УниГрац, Seggau 2023

Меѓународната летна школа на УниГрац, Seggau – двонеделна меѓународна академска програма за студенти и професори од сите дисциплини и циклуси – за 2023 година ќе се одржи во периодот 2 -15 јули 2023, во тврдината Seggau, покрај Лајбниц во Австрија, под наслов: Конфликт, предизвик и промена: ДРЖАВА – ОПШТЕСТВО – РЕЛИГИЈА (Conflict, Challenge and Change: STATE – SOCIETY – RELIGION).

За време на одржувањето на Летната школа, учесниците ќе имаат можност да следат предавања, да учестввуаат на семинари и рекреативни настани, да дискутираат и да се вмрежуваат со свои колеги и врсници и да добијат 6 ЕКТС за учество, како и можност за публикување на семинарските работи во зборник на Школата.

Дополнителни информации на GUSEGG – Büro für Internationale Beziehungen (uni-graz.at)