Студентскиот дом се наоѓа во централното градско подрачје на 50 метри од езерото и во непосредна близина на „Факултетот за туризам и угостителство“ – Охрид и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

 https://www.dsdnikolakarev.mk