Конкурси за запишување на студенти на II и III циклус во академската 2017/2018 година

Повеќе...

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2017/2018 во втор уписен рок

Повеќе...

Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј

Повеќе...

Повик ЕРАЗМУС+ 2017/2018

Повеќе...

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА УНИВЕРЗИТЕТСКА ИНТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЈА УКЛО 21-УИК

Повеќе...

СТИПЕНДИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МИЧИГЕН - САД

Повеќе...

HORIZON2020 обука за аплицирање во европските фондови

Повеќе...

ШЕСТ ГОДИНИ УКЛО ФМ

Повеќе...

е-весник на УКЛО

Повеќе...


Scroll to Top