И оваа година Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, во соработка со општина Битола објавува Повик за „УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛЕТНА ПРАКСА“