Students2023-05-07T00:01:42+02:00

University Student’s Parliament

University Student's Parliament The Students’ parliament of the "St Kliment Ohridski" University - Bitola, is a non political, non-governmental and unprofitable organization which accompanies and [...]

  • Студентски правобранител

Student Attorney

Заради заштита на правата на студентите на секој универзитет се избира студентски правобранител, од редот на редовните студенти на универзитетот. Студентскиот правобранител се избира од [...]

UKLO Trivium

УКЛО тривиум Петнаесет студенти од неколку единици на УКЛО учествуваа на третиот по ред натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ, на тема: Quo vadis, студенту?  Правата на студентите [...]

Research papers and essays

Наградени истражувачки трудови и есеи: 2017 Наградени  истражувачки трудови: Прва награда ЗАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ACSR СО НОВИ ACCC СПРОВОДНИЦИ ВО 400 KV МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА [...]

STUDENT ACTIVITIES

Студентите од УКЛО ќе танцуваат со ТСК СТЕП АП Универзитетски турнири во пинг-понг, шах и пикадо 2022 - 17.11.2022 Отворен Студентски информативен центар на УКЛО [...]

Go to Top