Пријави корупција на УКЛО

Правилник за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

 

Проф. д-р. Валентина Гулевска

Овластено лице за прием на пријави за корупција

korupcija@uklo.edu.mk


Scroll to Top