Студентски Информативен Центар УКЛО / SIC-Uklo2024-05-22T15:29:54+02:00
Лого на Студентски информативен центар

Студентски Информативен Центар УКЛО

Студентскиот информативен центар е во комплетна служба на сите студенти, кои добиваат на располагање соодветен, свој простор кој има потенцијал да прерасне во средиште за идејност, содржински средби и разговори, за сите видови наставни и воннаставни активности, работилници, клубови, конференциски средби, за сè она што ќе поттикнува и внесува академска исполнетост на студентското живеење.

Контакт

    Go to Top