Loading...
Почетна2023-09-04T10:38:53+02:00

НОВОСТИ 

1509, 2023

Преку програмата Еразмус Плус УКЛО е вклучен во активности за напредок на високото образование

септември 15, 2023|

Благодарение на добрата соработка меѓу УКЛО со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, претставници од УКЛО беа активни [...]

209, 2023

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024

септември 2, 2023|

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА [...]

209, 2023

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024

септември 2, 2023|

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА

UKLO AISC
укло фм радио

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР

Министеерство за образование и наука
EMSCO
European University Association
BUA
AUF
MSQ
Institutional Evaluation Programme
Go to Top