Отворени повици за Програмата HORIZON 2020

17.12.2013

Подетални информации за првите повици објавени во рамките на Програмата: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/548/


Scroll to Top