Покана за трудови за учество на заедничката Универзитетска научна конференција

12.11.2020

Почитувани, 

Софискиот универзитет „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и Универзитетот „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – Битола, Ве поканува да земете учество на Универзитетската научна конференција во рамките на заедничкото празнување на патронот „Св. Климент“ на тема: „ДИМЕНЗИИТЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ” што ќе се одржи на 3, 4 и 5 Декември 2020 год., Софија, Република Бугарија. Вашите абстракти и трудови на македонски јазик може да ги доставите согласно Поканата коjа e во прилог. 

ПОКАНА.

 

Универзитет „Св.Климент Охридски„-Битола


Scroll to Top