Дополнителен конкурс за прв циклус студии на УКЛО (четврт уписен рок)

01.10.2020

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Рокови:

Пријавување на кандидатите: 02.10.2020 и 05.10.2020
Претходна проверка на знаењата на англиски јазик 06.10.2020
(за студиските програми на англиски јазик)
Објавување на прелиминарни ранг-листи 06.10.2020
Објавување на решенија за прем на кандидатите: 08.10.2020
Запишување на кандидатите: 09.10.2020

 


Scroll to Top