УКЛО - официјален партнер на #EUvsVirus Hackathon

23.04.2020

Пандемијата беше повод Европската комисија да го организира најголемиот хакатон #EUvsVirus чија цел е да се помогне во борбата против корана вирусот.

УКЛО и официјално е избран за партнер на #EUvsVirus Hackathon и како голем поддржувач на #EUvsVirus Hackathon ги повикува и охрабрува сите поединци и/или тимови од УКЛО да се вклучат со идеи за актуелни решенија особено затоа што може да учествуваат и лица  без особени компјутерски  вештини.

 

Повеќе информации на линкот - https://euvsvirus.org/

Facebook - https://www.facebook.com/EUvsVirus

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/euvsvirus

Twitter - http://twitter.com/EUvsVirus

Instagram - http://instagram.com/EUvsVirus

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCGp4HTHghLo8gRP_jWMA2TA/


Scroll to Top