Конкурс за кофинансирање на научни работници

24.12.2019

Француското министерство за високо образование, наука и иновации, објавува конкурс за кофинансирање на научни работници од земјите на Централна и Источна Европа, за учество на семинари, научни симпозиуми и конгреси во Франција, преку програмата ACCES.

Подетални информациии и формулар: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html

Исто така, преку програмата PARCECO, се нуди можност за кофинансирање на француски предавачи за нивно учество на семинари и летни школи организирани во земјите на Централна и Источна Европа.

Информации и формулар за Програмата на сл. линк: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

 Рокот за пријавување на двете програми: 26.01.2020 до 18:00 часот.


Scroll to Top