HORIZON2020 обука за аплицирање во европските фондови

23.11.2016

Welcomeurope платформата за обезбедување услуги поврзани со финансирање европски проекти ја најавува обуката за HORIZON2020 и за олеснет пристап до фондовите на ЕУ за финансирање на научно-истражувачки проекти.

Повеќе информации на: http://www.welcomeurope.com/europe-training-subsidies/training-horizon-2020-obtain-funds-european-research-projects-153+53.html


Scroll to Top