Новости

11.11.2019 | Гостувачко предавање Jonathan Banks

11.11.2019 | Светски ден на науката

05.11.2019 | Високо меѓународно научно признание од UNODC/ISC

05.11.2019 | ФРАНКОФОНСКА ОБУКА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

05.11.2019 | ПРВ ЗАЕДНИЧКИ ПРЕС НА НОВОТО РАКОВОДСТВО НА УКЛО

04.11.2019 | УКЛО ги негува културните вредности Проекција на филмот „Господ постои, името ѝ е Петрунија“

01.11.2019 | Саем на студии во Франција

31.10.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

28.10.2019 | ПРОДЛАБОЧЕНА АКАДЕМСКА СОРАБОТКА ВО ДОМЕНОТ НА БЕЗБЕДНОСТА СО ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУТЦИИ ОД БЕЛГРАД

25.10.2019 | ПОСЕТА ВО РАМКИ НА БИЛАТЕРЛНИОТ ПРОЕКТ СО НР КИНА „МОДЕЛИРАЊЕ, СИМУЛАЦИИ И АНАЛИЗА НА КОМПЛЕКСНИ МРЕЖИ ВО БИОЛОГИЈАТА“

25.10.2019 | MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

25.10.2019 | АКТИВНОСТИ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО ЕВРОПСКАТА СЕСТРИНСКА МРЕЖА (ЕНМ)

22.10.2019 | ДЕН НА ПРОЕКТНИ ЕКСПЕРТИ, во Севр, Франција

17.10.2019 | КОНКУРС ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД И ЕСЕЈ 2019/2020

09.10.2019 | ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ ПРИ УКЛО

07.10.2019 | ИСКОРИСТЕТЕЈА МОЖНОСТА И БИДЕТЕ СТИПЕНДИСТ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА

03.10.2019 | НОВИ ПРОРЕКТОРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

03.10.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

01.10.2019 | НА УКЛО ЗАПОЧНА АКАДЕМСКАТА 2019/2020

30.09.2019 | ПОЧЕТОК НА АКАДЕМСКА 2019/2020

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top