ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (летна сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

Сабота 24.09.2022

Преземи агенда на презентации по хибриден пат тука (со физичко присуство на Економски факултет Прилеп, Амфитеатар 4 и online, линк за приклучување  https://meet.google.com/oqj-anur-tfp?hs=122&authuser=0)

Преземи агенда на презентации online тука (линк за приклучување https://meet.google.com/mhz-jbnm-sop?hs=122&authuser=0)