Почетна/Единици/Факултети/Технички Факултет – Битола

Технички Факултет – Битола

Техничкиот факултет е основан во 1977 година со трансформацијата на дотогашната Висока техничка школа (1961). Влегува во состав на УКЛО од неговото основање во 1979 година.Техничкиот факултет реализира наставнообразовен процес во повеќе образовнонаучни области и студиски програми.

Контакти:

  • Технички факултет
  • Иво Лола Рибар б.б.7000 – Битола
  • Тел:+ 389 (0)47 207 701
  • + 389 (0)47 207 741
  • + 389 (0)47 207 740
  • Факс: + 389 (0)47 203 370
  • Web page: www.tfb.uklo.edu.mk