Почетна/Единици/Факултети/Факултет за Биотехнички Науки – Битола

Факултет за Биотехнички Науки – Битола

Оваа високообразовна установа е во состав на Универзитетот од неговото основање, но со статус Виша земјоделска школа.  Таа е една од најстарите високообразовни установи во Југозападниот  регион на Република Македонија, формирана  во 1960 година, на која се профилираа кадри од земјоделско-сточарска област. Во 1999 година како резултат на еден Заеднички европски проект, постојната Виша школа прераснува во Факултет за биотехнички науки  каде што до денес се остварува образование на повеќе студиски програми.

Контакти:

  • Факултет за биотехнички науки
  • Партизанска  б.б.Битола
  • Тел: + 389 (0)47 238 276
  • Факс: + 389 (0)47 226 220
  • Web page: www.fbn.uklo.edu.mk