Почетна/Единици/Факултети/Факултет за Безбедност – Скопје

Факултет за Безбедност – Скопје

Факултетот за безбедност – Скопје е  формиран во 1977 г. во состав на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита. Во 2003 година се возобнови како Полициска академија и стана рамноправна членка на УКЛО. По трансформацијата во 2008 година, Факултетот за безбедност функционира како правен наследник на Полициската академија и претставува единица на УКЛО. Неговата специфика е едукацијата на студентите  во областа на безбедноста.

Контакти:

  • Факултет за безбедност
  • Идризово б.б.Скопје
  • Тел: + 389 (0)2 2546 200
  • Факс: + 389 (0)2 2546 211
  • Web page: http://www.fb.uklo.edu.mk/