Почетна/Единици/Факултети/Економски Факултет – Прилеп

Економски Факултет – Прилеп

Во 1977 година, постојната Висока економска школа – Прилеп(1960) се трансформира во  Економски факултет, којшто  беше еден од потписниците на актот за основање на УКЛО во 1979 година.На Економскиот факултет се реализира наставнообразовен процес на повеќе акредитирани програми.

Контакт:

  • Економски факултет
  • Марксова б.б. Прилеп
  • Тел: + 389 (0)48 427 020
  • Факс: + 389 (0)48 426 927
  • Web page: www.eccfp.uklo.edu.mk