Почетна/Единици/Факултети/Факултет за Туризам и Угостителство – Охрид

Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Факултетот за туризам и угостителство е високообразовна установа единствена од овој вид во дражавата, основана во 1977 година. Овој факултет ја продолжува  образовната традиција од претходно постоечката Виша туристичка школа во Охрид, а со новите трендови во високото образование во 70-те години од минатиот  век се трансформира во респектабилна високообразовна единица што е во состав на Универзитетот од неговото основање.

Контакти:

  • Факултет за туризам и угостителство
  • Кеј Маршал Тито бр.95
  • Охрид
  • Тел: + 389 (0)46 262 147
  •          + 389 (0)46 264 215
  • Факс: + 389 (0)46 262 281
  • Web page: www.ftu.uklo.edu.mk