Почетна/Единици/Факултети/Правен Факултет – Кичево

Правен Факултет – Кичево

Оваа високообразовна единица влегува во составот на УКЛО од академската 2008/2009 година кога се запишува и првата генерација студенти кои своето студирање го реализират во Кичево, каде е седиштето на Факултетот или во Битола на дисперзираните студии.

Контакти:

  • Правен Факултет
  • Александар Македонски 72 Кичево
  • Тел:  + 389 (0)45 220 267
  • Факс:+ 389 (0)45 220 267
  • Web page: http://www.pfk.uklo.edu.mk/