ПОВИК ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (летна сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (летна сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

Датум на одржување: 30.09.2023 (Сабота)

Преземи агенда за Сесија 1 (модератор: проф. д-р Мери Бошкоска) тука, линк за приклучување:                 meet.google.com/zyw-fpmi-ato

Преземи агенда за Сесија 2 (модератор проф. д-р Оливер Бачановиќ) тука, линк за приклучување: meet.google.com/cwc-cioi-ybf