Како резултат на долгогодишната успешна соработка помеѓу компанијата БИНТЕРН и Центарот за кариера, алумни и доживотно учење при УКЛО во периодот од 16. до 18. мај 2022 година ќе се реализира ВИРТУЕЛЕН САЕМ ЗА ПРАКТИКАНТСТВО.

Виртуелниот саем за практикантство има за цел вмрежување помеѓу студентите и дипломците од една страна со компаниите од друга страна, со цел реализирање на практиканската работа.

Затоа, бидете и Вие дел од виртуелниот саем и пронајдете ја Вашата идеална можност за изведување на практиканската работа.

Линкот на кој можете да се пријавите и да дознаете нешто повеќе е следен:

https://vfair.bintern.com