Новиот број на Универзитетски глас бр. 47 е пред читателите.
Ја потврдува својата улога на комуникациско информативна алатка што е во функција на поддршка и промоција на сите сегменти од функционирњето на УКЛО.