УКЛО започна со изработка на својата нова стратегија, клучен документ што го дефинира и насочува развојот на Универзитетот и ги утврдува начините за постигнување и реализација на поставените цели.

Во процесот на изработка на стратегијата за развој, УКЛО го вклучува целокупниот  акдемскиот и административен кадар, студентите и алумните на Универзитетот. Посебно внимание ќе посвети на идеите и предлозите од бизнисот, инстуциите, локалните самоуправи, граѓанскиот сектор, претставниците на меѓународната заедница и опкружувањето.

На овој начин УКЛО планира да овозможи имплементација на највисоки академски стандарди за да обезбеди високо позиционирање благодарение на транспарентни и инклузивни процеси и отвореност кон пошироката заедница.

Линк до прашалникот

https://forms.gle/HbawtYwQMae4E1Ro9