Во рамкиете на долгогодишната успешна соработка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (УКЛО), со компанијата „КРОМБЕРТ и ШУБЕРТ МЕКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ БИТОЛА, и оваа година објавуваме повик за стипендирање на студенти од УКЛО.
Подетални информации можете да најдете на следниот линк: ПОВИК