По повод Меѓународниот ден на науката за мир и развој, 10 ноември, Ректорскиот колегиум на УКЛО, на седница на Комисијата за наука и меѓународна соработка ги објави  резултатите од Огласот за најдобри научници.