На објавен Повик од Европската Комисија и нашата Национална агенција, УКЛО има можност за аплицирање на проекти за мобилност во рамките на Клучната акција 1 (индивидуална мобилност во високото образование) со високобразовни институции од трети земји – third countries not associated to the Programme – организирани во неколку лотови.

Линк кон комплетниот повик.