Во рамките на веќе воспоставената успешна соработка помеѓу компанијата Кромберг и Шуберт Македонија ДОО Битола и Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола која се реализира преку Центарот за кариера, алумни и доживотно учење, се отвара повик за доделување на стипендии за студентите од Техничкиот факултет-Битола и Факултетот за информатички и комуникациски технологии-Битола

Краен рок за поднесување на документите е 20.05.2022 година

ПОВИК

АПЛИКАЦИЈА