Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (УКЛО), преку Центарот за кариера, алумни и доживотно учење ја промовирa новата програма на ЕВН Македонија, ЕВН – ИДНАТА ГЕНЕРАЦИЈА, која овозможува преку тренинг програма, апсолвeнтите од Електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет-Битола, да се стекнат со практично искуство кое ќе им го олесни патот до нивното вработување.
Подетални информации на следниот линк: КОНКУРС