Високата медицинска школа на 26.10.2023 г. организира работилница на актуелна тема ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПО РАК НА ДОЈКА.

Со едукативниот настан насочен кон превенција и за подигање на свеста за ракот на дојка, УКЛО се вклучува во  кампањата за подигање на свеста за ракот на дојка, во розовиот месец посветен на борба против оваа болест.

Работилницата ќе опфати неколку презентации од предавачи и волонтери – студенти од ВМШ.

Настанот ќе се одржи во СИЦ, на 26.10.2023 г. од 11 часот.