Агенцијата за млади и спорт ги објави конкурсите „Млади поети “ и „Млади уметници’’.

https://ams.gov.mk/public-call/konkurs-mladi-umetniczi-2022

https://ams.gov.mk/public-call/konkurs-mladi-poeti-2022

Рокот на конкурсите  е продолжен до 02.12.2022.