Педагошкиот факултет од Битола, единица на УКЛО, нуди часови за подготовка на лица што сакаат да полагаат испит за лектори и за сите заинтересирани што сакаат да ги продлабочат своите сознанија за стандарднојазичната норма на македонскиот јазик. (За посетување на часовите, лицата не добиваат сертификат).

Пријавувањето од 2.7.2024 г. до 2.8.2024 г.

  • Часовите се одржуваат онлајн, според претходен договор, по 20 август 2024 г. Подготовката вклучува одржување десет часа (10), вкупна цена е 10 илјади денари.

Повеќе информации може да се добијат кај проф. д-р Виолета Јанушева, violeta.januseva@uklo.edu.mk или на телефон 075 471 299.

Пријавате се на следната врска!

https://docs.google.com/forms/d/1lIlaOuk4eshy7mVaqDHHjBqG-08EXEH7K2MWitMVvZw/edit