Уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание Хоризонти го објави специјалното издание за 2024 година со наслов: „Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој“ (линк до комплетното издание: https://uklo.edu.mk/ojs/index.php/horizons/issue/view/18).

Ова издание е публикација од избрани трудови претходно презентирани на Годишната меѓународна научна конференција на УКЛО 2023, во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во рамки на одбележувањето на светскиот Ден на науката за мир и развој.

УКЛО со посебно задоволство го промовира објавувањето на  специјалното издание  „Мултидисциплинарен пристап кон целите за одржлив развој“ особено затоа што со образовната, научната и истражувачката тенденција е посветен на промоција и афирмација на целите за одржлив развој на ООН.

Трудовите може да се прочитаат на следните линкови:

 

Pance Dameski, Nikola Karabolovski, Igor Zdraveski, Petar Dodovski, Natasa Pejcinovska, Talija Hristovska, Mimi Ristevski

Liljana Jonoski

Marina Malish Sazdovska

Željko Nikač, Branko Leštanin

Ivona Shushak Lozanovska, Ice Ilijevski, Angelina Stanojoska

Svetlana Veljanovska

Svetlana Nikoloska