Повик за ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (летна сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти.