ПОВИК ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (зимска сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА (зимска сесија) на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти

Датум на одржување: 04.02.2023 (Сабота)

Преземи агенда 1 (модератори проф. д-р Горан Илиќ, Валентина Илиева) тука, линк за приклучување: https://meet.google.com/acx-bvek-wkd

Преземи агенда 2 (модератори проф. д-р Горан Илиќ, Бојан Михаjловски) тука, линк за приклучување: https://meet.google.com/zbp-bbba-akg