Во рамките на веќе воспоставената успешна соработка помеѓу компанијата EVN МАКЕДОНИЈА и Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола која се реализира преку Центарот за кариера, алумни и доживотно учење, се отвара повик за доделување нова стипендија за студентите на Техничкиот факултет-Битола запишани по прв пат во прв или трет семемстар во академската 2021/2022.

Краен рок за поднесување на документите,  заклучно со 14.10.2022 година.

Сите потребни документи треба да се испратат на  stipendii@evn.mk

КОКУРС

АПЛИКАЦИЈА