Универзитетското радио УКЛО ФМ-Битола и ова година се вклучи во одбележување на Деновите на медиумска писменост 2022.

Радиоемисијата од УКЛО ФМ ,,Слушнете неее!,  реализирана под мотото „Размислувај критички, состави ја целата приказна“ се најде меѓу успешните и поставена е на веб страницата на ММП:

https://mediumskapismenost.mk/specijalno-radio-emisija-za-dmp-na-uklo/

УКЛО ФМ е редовен и креативен поддржувач на активности посветени на подигнување на нивото на медиумската писменост на сите граѓани.