УНИВЕРЗИТЕТСКА СТУДЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

„ОД СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО ЗА ОПШТЕСТВОТО“ Главна цел на Универзитетската студентска конференција за студентите од прв и втор циклус на студии е подобрување на [...]

2023-12-13T15:56:16+02:00Categories: Студенти|

Студентски правобранител

Заради заштита на правата на студентите на секој универзитет се избира студентски правобранител, од редот на редовните студенти на универзитетот. Студентскиот правобранител се избира од [...]

2024-02-06T10:02:51+02:00Categories: Студенти|

Универзитетско студентско собрание

Универзитетското студентско собрание е тело на универзитетот во кое членуваат претставници на студентите. Универзитетското студентско собрание ги штити интересите на студентите, учествува преку свои [...]

2023-05-06T23:31:19+02:00Categories: Студенти|

Психолошко советувалиште за студенти

Во Македонија не постојат психолошки советувалишта каде студентите би можеле да се обратат за разговор и разрешување на своите интимни проблеми, освен во класичните психијатриски [...]

2023-05-06T23:06:32+02:00Categories: Студенти|

УКЛО Тривиум

УКЛО тривиум Петнаесет студенти од неколку единици на УКЛО учествуваа на третиот по ред натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ, на тема: Quo vadis, студенту?  Правата на студентите [...]

2023-05-06T23:13:26+02:00Categories: Студенти|
Go to Top