НУУБ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА

Националната установа универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски” со своето 65 годишно постоење многу придонесе за културното живеење не само во градот Битола каде што [...]

2023-04-30T23:41:24+02:00Categories: ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ|

СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ – ОХРИД

Студентскиот дом се наоѓа во централното градско подрачје на 50 метри од езерото и во непосредна близина на „Факултетот за туризам и угостителство“ - [...]

2023-04-30T23:24:04+02:00Categories: ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ|

ЈНУ Институт За Старословенска Култура – Прилеп

Институтот за старословенска култура од Прилеп, основан во 1979 година, претставува единствена научна установа од ваков вид во земјата. Во почетокот , научно-истражувачката работа [...]

2023-04-30T23:25:46+02:00Categories: ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ|

ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД – ОХРИД

Хидробиолошкиот завод спаѓа во редот на најстарите научни установи, формиран  уште во далечната 1935 година како единствена научна институција од ваков вид на поширокиот [...]

2023-05-01T00:25:48+02:00Categories: ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ|
Go to Top