За универзитетот

Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, познат со акронимот УКЛО, е вториот државен универзитет во Република Северна Македонија, најзначајна установа од областа на високото образование [...]

2023-05-23T15:08:57+02:00Categories: Основни информации|

Историјат

Во минатото започнува иднината.... Основањето на вториот македонски универзитет и неговиот досегашен развој претставува значаен момент  во образовниот,  научниот  и културниот  развој на современото македонско [...]

2023-05-23T15:23:47+02:00Categories: Основни информации|
Go to Top