21 09, 2022

УКЛО учесник на Конференцијата посветена на 20. Септември – меѓународниот ден на универзитетскиот спорт

2022-09-21T15:38:05+02:00септември 21, 2022|Новости|

На 20.09.2022 Факултетот за Физичко образование, спорт и здравје беше [...]

Go to Top