ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ОТСЕК НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ- БИТОЛА

КОКУРС
АПЛИКАЦИЈА
Краен рок за поднесување на документите, заклучно со 16.10.2023 година.
Сите потребни документи треба да се испратат на stipendii@evn.mk
Subject: за стипендија